• Politia Romana - Serviciul Criminalistica - Sindicatul National al Politistilor "Onoare si Respect"
 • Motociclist - Politia Rutiera - Sindicatul National al Politistilor "Onoare si Respect"
 • Politist - Politia Romana - Sindicatul National al Politistilor "Onoare si Respect"
 • Politia Rutiera - Sindicatul National al Politistilor "Onoare si Respect"
 • Lunetist - Politia Romana - Sindicatul National al Politistilor "Onoare si Respect"
 • SIAS - Politia Romana - Sindicatul National al Politistilor "Onoare si Respect"
 • Politia de Frontiera - Sindicatul National al Politistilor "Onoare si Respect"
 • Politia Romana - Sindicatul National al Politistilor "Onoare si Respect"
 • Parada rutiera - Politia Romana - Sindicatul National al Politistilor "Onoare si Respect"
 • Elicopter - Politia Romana - Sindicatul National al Politistilor "Onoare si Respect"
 • Salupa a Politiei de Frontiera - Sindicatul National al Politistilor "Onoare si Respect"

Prezentare

SINDICATUL NATIONAL AL POLITISTILOR „ONOARE SI RESPECT” – SNPOR din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, a luat fiinta in conformitate cu prevederile legale specifice in vigoare, la data de 06 Iulie 2016, in urma Sentintei Civile nr. 18 (PJ), emise de Judecatoria Sector 5, ca urmare a existentei si chiar agravarii diverselor probleme de ordin profesional, social si financiar ale cadrelor active si ale pensionarilor din M.A.I, mai exact pe fondul nemultumirilor acestora fata de neputinta si ignoranta actualelor organizatii profesionale si sindicale existente, de a raspunde si a rezolva problemele reale cu care acestia se confrunta in raport cu angajatorul.

Academia de Politie - Sindicatul National al Politistilor "Onoare si Respect" din Ministerul Afacerilor Interne
Academia de Politie – Sindicatul National al Politistilor „Onoare si Respect” din Ministerul Afacerilor Interne

Pentru a apara drepturile si interesele legitime ale membrilor sai, SNPOR actioneaza in numele acestora, prin participare activa. Principiile generale ce stau la baza actiunilor sale fiind independenta, legalitatea, responsabilitatea, solidaritatea si libertatea de opinie.

In acest context obiectivele propuse sunt urmatoarele:

– Obtinerea unor conditii decente de munca si de trai pentru membrii sai, care sa le permita acestora realizarea deplina a personalitatii lor, in acord cu aspiratiile proprii si respectarea demnitatii umane;
– Consolidarea prestigiului profesional prin asigurarea unei pregatiri optime, precum si crearea unor spatii adecvate pentru instruire, care sa serveasca dezvoltarii individuale a membrilor sai, utilizand pentru aceasta toate mijloacele legale;
– Concentrarea fortelor in vederea respectarii si obtinerii unor drepturi in ceea ce priveste conditiile de munca, salarizare, protectie sociala, etc.;
– Organizarea unor cursuri de formare si instruire, in scopul ridicarii nivelului profesional, cultural, social si sportiv al membrilor sai si inaintarea de propuneri administratiei pentru organizarea unor cursuri, conferinte sau studii de specialitate in folosul membrilor, cu referire la activitatea profesionala si sindicala a acestora;
– Respectarea programului normal de lucru si plata integrala a orelor suplimentare prestate in zilele de repaus saptamanal, sarbatori legale si in celelalte zile in care, in conformitate cu reglementarile in vigoare, nu se lucreaza;
– Acordarea de asistenta juridica membrilor de sindicat care se afla intr-un litigiu de munca sau celor care se afla intr-o situatie ce are legatura cu atributiile de serviciu ale acestora;
– Prezentarea de initiative structurilor MAI si participarea in comisiile de dialog social, pentru elaborarea actelor normative principale si secundare in interesul membrilor sai;
– Negocierea si incheierea acordului privind raporturile de serviciu pentru politisti si personalul contractual;
– Organizarea si sustinerea unor actiuni cu caracter profesional, economic, social, cultural si sportiv;
– Demersuri permanente in vederea perfectionarii cadrului normativ specific organizarii si functionarii activitatii de politist;
– Promovarea de relatii cu organizatii similare interne si internationale;
– Asigurarea protectiei liderilor de sindicat si delegatilor sindicali, atat pe durata mandatului lor, cat si dupa expirarea acestuia;

Pentru realizarea scopului propus si a obiectivelor enumerate, SNPOR actioneaza cu respectarea Constitutiei Romaniei si a legilor tarii prin urmatoarele mijloace:

 1. Petitie formulata in temeiul legislatiei privind reglementarea activitatii de solutionare a petitiilor. Petitia reprezinta orice cerere, reclamatie, sesizare sau propunere formulata in scris sau posta electronica prin care Sindicatul se adreseaza unor autoritati si institutii publice;
 2. Conciliere, mediere, arbitraj in temeiul legislatiei privind conflictele de munca si functia publica;
 3. Negociere in temeiul legislatiei privind contractele colective de munca;
 4. Demonstratia si pichetarea in limitele legislatiei privind organizarea adunarilor publice;
 5. Sesizarea organelor competente cu privire la orice ilegalitate in legatura cu drepturile si interesele legitime ale membrilor de sindicat;
 6. Orice alte mijloace legale;

Avand in vedere scopul nostru comun, respectarea si aplicarea prevederilor legale in vederea crearii unui echilibru si a unui climat optim in relatia angajat – angajator, va adresam invitatia de a adera la organizatia noastra sindicala – SNPOR – SINDICATUL NATIONAL AL POLITISTILOR „ONOARE SI RESPECT”, constituita in interesul oamenilor si pentru oameni.
Totodata, adresam invitatia de a se alatura demersurilor noastre si celorlalte organizatii sindicale si profesionale de buna credinta.