• Politist - Politia Romana - Sindicatul National al Politistilor "Onoare si Respect"
  • Salupa a Politiei de Frontiera - Sindicatul National al Politistilor "Onoare si Respect"
  • Parada rutiera - Politia Romana - Sindicatul National al Politistilor "Onoare si Respect"
  • SIAS - Politia Romana - Sindicatul National al Politistilor "Onoare si Respect"
  • Elicopter - Politia Romana - Sindicatul National al Politistilor "Onoare si Respect"
  • Politia Romana - Sindicatul National al Politistilor "Onoare si Respect"
  • Politia de Frontiera - Sindicatul National al Politistilor "Onoare si Respect"
  • Politia Romana - Serviciul Criminalistica - Sindicatul National al Politistilor "Onoare si Respect"
  • Politia Rutiera - Sindicatul National al Politistilor "Onoare si Respect"
  • Motociclist - Politia Rutiera - Sindicatul National al Politistilor "Onoare si Respect"
  • Lunetist - Politia Romana - Sindicatul National al Politistilor "Onoare si Respect"

Adeziune

MODEL – CERERE DE INSCRIERE

C E R E R E

          Subsemnatul ……………………………………………………………………………………, C.N.P. …………………………………………, fiul (fiica) lui ………………………………… şi al ………………………………… , născut la data de ……….. / ……….. / ……….., domiciliat în localitatea ……………………………., strada ……………………………………………….., nr. ………., bloc ………., scara ………., apartament ………., etaj ………., judeţul (sectorul) ………………………, telefon ……………………………, încadrat în funcţia de:
ofiţer …………., agent …………., personal contractual …………., rezervă şi retragere …………., funcţionar public la (unitatea) …………………………………………………………….., solicit dobândirea calităţii de membru al sindicatului începând cu data de ……….. / ……….. / ……….., şi implicit oprirea pe ştatul de plată a cotizaţiei lunare în cuantum de:
ofiţer – 14 lei – …………
agent – 12 lei – …………
personal contractual – 10 lei – …………
rezervă şi retragere – 10 lei – …………

          Am luat la cunoştinţă de statut, împuternicesc sindicatul să efectueze în numele meu și pentru mine, fara alt mandat sau procedură prealabilă, toate demersurile legale pentru a-mi promova interesele și apăra drepturile ce decurg din legislația muncii, respectiv acordul colectiv / individual  de muncă, în fața șefilor ierarhici, angajatorului sau a reprezentanților acestuia, autorităților locale sau centrale și instanțelor de judecată.

Data …../……/…………………                                                                                                                                  Semnătura

Localitatea …………………….                                                                                                                            ………………………….

Domnului preşedinte al Sindicatului Naţional al Poliţiştilor „Onoare şi Respect” din  Ministerul Afacerilor Interne

Click AICI pentru a downloada Formularul de Inscriere – SNPOR